بگذار مستت کند انگور نابِ زندگی

گذشتن و رفتن پیوسته

/

می دانم من روزی او را جا خواهم گذاشت، مثل حواس پرتی های همیشگی ام، مثل آن چیزهایی که هیچ وقت نفهمیده ام جا مانده اند! رفته رفته آنقدر سبک و غبار مانند میشود که من عبور می کنم و او جایی جا می مانند! مثل عطر جا مانده از یک حضور...             

نویسنده : انگور ۹ لایک:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان