بگذار مستت کند انگور نابِ زندگی

دل تنگی در وقت اضافه

/

به تو فکر میکردم که ساعت 12 شد!

عقربه چرخید و به عقب برگشت!

امشب یک ساعت بیشتر دلتنگت بودم...

نویسنده : انگور ۱۱ لایک:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان