بگذار مستت کند انگور نابِ زندگی

به غم غمش نشسته ام

/

باید میبودم، وقتی نشسته ای زمین و سرت را میات دستانت گرفته ای، از پشت بغلت میکردم، می نشستم و تمام تورا در جانم در بر میگرفتم و تاب میدادم... نویسنده : انگور ۷ لایک:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان