بگذار مستت کند انگور نابِ زندگی

حالت چطوره

/


هر بار خواستم بگویم دوستت دارم، گفتم حالت چطوره و من خیلی "حالت چطوره"؟


نویسنده : انگور ۱۴ لایک:)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان